Ik ben geboren in 1954 in Helmond en heb daar gewoond totdat ik aan de Technische Universiteit in Delft Civiele Techniek ging studeren. In mijn jeugd heb ik altijd graag en veel getekend. Deze vaardigheid heb ik tijdens de jaren dat ik in Asperen woonde verder ontwikkeld o.l.v. een docent. Sinds mijn verhuizing naar Oosterhout in 1986 heb ik diverse cursussen gevolgd op schildergebied. In het begin met aquarelleren, later met acryl. Een belangrijk deel van mijn tijd wordt besteed aan schilderen. Nu ik niet meer beroepsmatig actief ben, kan dit gelukkig meer zijn. Mijn technische achtergrond komt in mijn werk naar voren door de afgebakende en strakke benadering van het onderwerp. Mijn inspiratie vind ik in talloze thema's, die meestal samen met de leden van het amateur schildersgezelschap waarin ik actef ben worden gekozen en uit de vele reizen die ik maak. Ik probeer vaak een thema in verschillende werken stapsgewijs uit te werken.